Idź prosto wzdłuż tej ulicy. (Sentence Note)

  • wzdłuż = prep + Gen = along.
  • wzdłuż i szerz = as far as the eye can see, far and wide
  • wzdłużyć ‑żę ‑żysz pf, impf wzdłużać = lengthen, elongate