Idź do kościoła z rodzicami i pomódl się za nią.

  • modlić się (‑lę ‑lisz módl) impf, pf pomodlić się = to pray.
  • ~ za+A = to pray for s.o.
  • ~ o +A = to pray for s.t.