Ich habe zwei Kater.

Det ska visst vara hankatter, “tomcats”.