Ich drużyna nie ma cienia szansy na wygraną w tym sezonie. (Sentence Note)

  • cień mi.noun (Gen plur = cieniów) a shadow, shade, trace
  • nie ma cienia szansy = literally, there is no shadow of a chance = there’s no ghost of chance, there’s not the slightest chance, there’s no chance/ no way