I slutändan måste var och en lära sig själv.

English Translation

In the end, everyone has to learn for themselves.

var och en = everyone ?

Yes, but more emphatic: “each and everyone”, “cada uno”.

2 Likes