I år 2012 vil der være flyvende biler overalt.

Sure, exactly like this