Hvor enn du går, vil du aldri finne et bedre sted en ditt eget hjem.

English Translation

Wherever you may go, you will not find a better place than your home.

Typo, should be “enn* ditt eget hjem.” Was fixed on Tatoeba.

1 Like