Hva er beste måte å komme seg dit på?

English Translation

What’s the best way to get there?

ikke “hva er DEN beste måte”? hvorfor ikke?