Hotel znajdował się blisko jeziora. (Sentence Note)

  • znaleźć znajdę -dziesz znalazł -leźli (pf), (impf) znajdować -duję -jesz = to find
  • & się = to be found, to be located, find o.s.