Hon var den vackraste flicka jag någonsin sett.

English Translation

She was the prettiest girl I’d ever seen.

den vackraste flicka eller den vackraste flickan?

2 Likes

När en superlativ följs av en relativ bisats står substantivet i grundform. Detta gäller även när det relativa pronomenet är underförstått, som i denna mening. Jämför med “Hon var den vackraste flickan i hela världen.”

1 Like