Hey ty, zamknij się!

English Translation

Hey you, shut up!

This is a mistake! Hey = Hej, not Hey