Helga tror mig.

English Translation

Helga believes me.

bör det vara “helga tror på mig”?

“Helga tror mig”: hon tror det jag säger är sant. “Helga tror på mig”: hon har förtroende för mig, hon litar på mig.

Jag tror det är liknande på engelska, med believe/believe in.