He showed me round the park.

Provedl mě po parku. Ukázal mi park.

1 Like