Här svänger floden något åt vänster.

“vänster” is the other right :rofl::rofl::rofl::rofl:

1 Like