Handlować towarem z najwyższej półki.

  • towar mi = a goods, product, commodity
  • z najwyższej półki = literally, from the highest shelf = high-end, top of the line, top-notch, top-tier