Han gör inte en fluga förnär.

English Translation

He wouldn’t harm a fly.

he doesn’t feed a fly? confused…as usual

“Göra någon förnär” is an idiomatic expression meaning “to cause harm to somebody” (skada någon).

1 Like