Hałas wyrwał mnie ze snu. (Sentence Note)

  • wyrwać ‑wę ‑wiesz pf, impf wyrywać = tear out, tear away, extract.
  • & się = to get away, tear o.s. away
  • Hałas wyrwał mnie ze snu = literally, the noise tore me away from a dream = the noise awoke me