Hałas go w nocy wystraszył.

wystraszyć ‑szę ‑szysz pf, impf wystraszać = to frighten, scare