Hắn hung hăn đến nổi người ta né tránh hắn.

CORRECTION: “hung hăng” means aggressive, “hung hăn” missing a “g”