Gusto kong gawin mo nang isang beses.

“I want you to do it once”