Gråtandes högt skyndade den lilla flickan till dörren.

I am afraid I do not understand the “s” in “Gråtandes”. There is nothing reflexive or passive about this sentence, and no people from Gothenburg are in sight. So why the “s”, please?

1 Like

It’s an interesting question. The ‘s’ is by no means necessary.

Here is what Swedish Wikipedia has to say: “Till presens particip kan även i vissa fall fogas ett -s , men dessa former tillhör snarare talspråket än skriftspråket. Det är svårt att urskilja någon betydelseskillnad på formerna med och utan detta -s”.

1 Like