Gołąb jest słynnym symbolem pokoju.

  • słynny aj = famous
  • gołąb ‑łębia ma.noun = 1] pigeon 2] dove.