Generał dokonał przeglądu wojsk.

  • dokonać ‑am ‑asz pf, impf dokonywać ‑nuję ‑jesz or ‑nywam ‑nywasz +G = to accomplish, perform (action).
  • & się = to come to pass, be
  • przegląd mi.noun = a review, inspection, overview
  • wojsko n.noun army. plural = armed forces, troops