Gdzie nie spojrzysz, bawią się dzieci. (Sentence Note)

Gdzie nie spojrzysz (phrase) = (literally) where you will not look = ‘Everywhere you look’, ‘Everywhere you turn’.