Gdzie mogę znaleźć budkę telefoniczną?

  • budka ‑dek f.noun (dim of buda) = 1] a shed 2] booth
  • (zda się) psu na budę = (it seems) worthless, unnecessary, a waste of time and effort e.g. Osiem lat nauki psu na budę = Eight years of study, wasted.