Gdzie mogę pobrać filmy akcji za darmo? (Sentence Note)

  • pobrać ‑biorę ‑bierzesz (pf), pobierać (impf) = 1] to collect (taxes) 2] draw (blood, stipend) 3] to download
  • & się = to get married, to wed