Gdzie będzie Ci wygodnie?

  • wygodny aj comfortable, easy, convenient, expedient. av wygodnie
1 Like
English Translation

Where’s convenient for you?

Wygodny = comfortable
Dogodny = convenient