Gdybyś spróbował, mógłbyś jeszcze więcej zaoszczędzić. (Sentence Note)

zaoszczędzić -dzę -dzisz zaoszczędź (pf), (impf) zaoszczędzać = to save, economize