Gdy tylko tu przychodzę, odczuwam spokój. (Sentence Note)

  • odczuć ‑czuję ‑jesz pf, impf odczuwać ‑am ‑asz = to feel, sense
  • odczucie n.noun = feeling, sense