Gdy teraz o tym myślę, dochodzę do wniosku, że nie powinienem był tam z nią jechać. (Sentence Note)

  • dochodzić ‑dzę ‑dzisz ‑chodź do + Gen (impf) = 1] to come to. 2] get on toward. 3] get as far as. 4] + Gen = to obtain, exert (one’s rights)
  • wniosek ‑sku (mi) = conclusion. request.
  • dochodzę do wniosku = phrase = I’ve come to the conclusion, I conclude

Gdy teraz o tym myślę = lit. When I think about it now = Now that I think about it, Looking back, In retrospect