Gdy mnie zobaczyła, była zmieszana.

  • zmieszany aj = confused, sheepish
  • zmieszanie n.noun = confusion
  • mieszać ‑am ‑asz impf, pf wymieszać, zamieszać, or zmieszać mix. = 1] to stir
    2] to mess up, interfere with s.t. (pf pomieszać = to confuse). (pf wmieszać w+A = to involve in. +się+do+G or w+A = to interfere with, meddle in)