Fred to leniwy gość. (Sentence Note)

  • gość mp = 1] guest, visitor. 2] (colloq) = prisoner, guy
  • gościć goszczę ‑ścisz impf, pf ugościć = to host, entertain