Försäljaren väger osten på kopparvågen.

English Translation

The seller weighs the cheese on the copper scales.

vad betyder den här meningen? är det en svensk phrase?

Det är en korrekt svensk mening, och översättningen är korrekt. Alternativt skulle man kunna säga “vågen, som är gjord av koppar”.

“Kopparvåg” skulle också kunna vara en speciell våg som är gjord för att väga (metallen) koppar.

1 Like