Fins ara he llegir tres obres de Shakespeare.

It should be “llegit” not llegir.