Er zijn geen wilde tijgers in Afrika.

This is not a modal verb but an adjective.