Eksperyment się powiódł.

1] powieść ‑wiodę ‑wiedziesz ‑wiódł ‑wiodła ‑wiedli pf, impf powodzić ‑dzę ‑dzisz powodź = to lead, + Instr to cast (glance, etc).

  • & się + Dative 3rd person singular only = to be successful, do well.
  • dobrze mu się powodzi = he’s doing well
    2] powieść f.noun = a novel.