Ek is nie seker hoe om die woord uittespreek nie.

English Translation

I am not sure how to pronounce the word.

Shouldn’t “uit te spreek” be three words?