Ein pünktlicher Start ist für den Erfolg des Projekts wichtig.

English Translation

Een tijdige start is belangrijk voor het succes van het project.

der start, dus een adj krijgt eerst r/- en dan e, sinds er ein staat, moet r nog gegeven worden