„Dzisiaj wtorek, prawda?” „Prawda.” „Ciekawe, skąd tu taki tłok.”

  • tłok mi.noun 1] throng, press, crowd. 2] piston. (dim 2] = tłoczek)
  • zatłoczny aj 1] crowded, packed 2] pressure (pump, etc). pred av tłoczno crowded
  • tłoczyć ‑czę ‑czysz impf, = to press, print, stamp. & się = to huddle, crowd around