Dzisiaj jest fatalna pogoda.

fatalny aj 1] fatal 2] horrible, dreadful, dismal, miserable, abysmal. av fatalnie dreadfully, awfully. Dziś czuję się fatalnie = I feel terrible today.