Dzisiaj często używamy słowa "senior" w odniesieniu do starszych ludzi.

  • odniesienie n reference. punkt ‑nia = a reference point
  • w ~niu do+G = regarding, in reference to