Dziewczyna Toma groziła, że go zostawi.

  • grozić grożę ‑zisz impf, pf zagrozić = to menace, threaten +D +I = to threaten s.o. with
  • groźba f.noun = gróźb = a threat, menace
  • zagrożenie n.noun = a risk, danger, threat, hazard