Dziewczyna o której Ci opowiadałem, mieszka tutaj. (Sentence Note)

  • opowiedzieć -wiem -wiesz -wiedzą pf, impf opowiadać = to tell, narrate, recount.
  • & się & za & Instr = to espouse, come out in favor of