Dziękuję za poświęcony czas. (Sentence Note)

poświęcony aj = holy, blessed, sacred
Dziękuję za poświęcony czas = phrase = Thank you for your (valuable) time.