Dziękuję za pokazanie mi, jak to się robi.

  • pokazanie n.moun = a showing (presentation)