Dziękuję za ocalenie mi życia. (Sentence Note)

  • ocalenie (n noun) = rescue, salvation
  • ocalić ‑lę ‑lisz (pf), (impf) ocalać = save, rescue, salvage
  • ocaleć ‑leje impf (usually 3rd person) = survive, remain safe e.g. ‘Przynajmniej moja rodzina ocaleje’ = ‘At least, my family survives’