Dziękuję wam wszystkim za przyjście. (Sentence Note)

przyjście n.noun = an arrival, a coming / an appearance (in a place)