Dziecko nie mogło pojąć śmierci ojca.(Sentence Note)

  • pojąć (-jmę -miesz) (pf), (impf) pojmować (-muję -jesz) = to conceive, grasp, understand