Dziadek nauczył mnie odkładać pieniądze na czarną godzinę.

  • odłożyć ‑żę ‑żysz odłóż pf, impf odkładać delay, postpone, put off, set aside, put back, put down
  • pieniądze na czarną godzinę = lit. = money for a black hour = money for a rainy day