Du måste lära dig engelska, vare sig du vill det eller ej.

Spanish Translation

Debes aprender inglés, quieras o no.

ej:
Användning: Ger en något formellare ton än inte. Har blivit vanligare i chattspråk för att det är mycket kortare att skriva än inte. På skyltar och dylikt används ej oftare än inte. ej - Wiktionary


While travelling in Findland I saw some signs in swedish, and I saw this ej, and I thought it was used there because of the finnish language influence. Now I see that no. :sweat_smile: :laughing:

1 Like

After “eller”, I would say “ej” is more common than otherwise. Other than that, I never use it in speech.

1 Like